Zamość

Kosciół - Krasnobród - Domek wypoczynkowy Borki Wiktor Gałan, roztocze, wolne pokoje , noclegi, domki letniskowe,

Na południowo - wschodnim skraju Wyżyny Lubelskiej leży Zamość, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, polska renesansowa perła architektury, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski w plebiscycie "Rzeczpospolitej". To przykład jednego z najwspanialszych w Europie "miasta idealnego" opartego na wzorach włoskiej urbanistyki renesansowej.

Zwiedzanie Zamościa proponujemy rozpocząć od środka czyli od Rynku Wielkiego, jednego z najwspanialszych XVI wiecznych placów Europy otoczonego rzędami wspaniałych barwnych kamieniczek z podcieniami, dzięki którym Zamość zyskał przydomek "miasta arkad". Nad Rynkiem góruje zamojski Ratusz, wysoka 52 m wieża i szerokie schody od frontu są wizytówką Zamościa.

Kolejną atrakcją Starego Miasta jest Katedra Zamojska - prawdziwa perła, z zewnątrz niepozorna, całe swe piękno odsłania w środku.

Zamość zachwyca również gmachem dawnej Akademii Zamojskiej, trzeciej w XVI - wiecznej Polsce po Krakowie i Wilnie, wyższej uczelni a także Pałacem Zamoyskich - przepiękną rezydencją z XVI wieku.

Bogatą i barwną przeszłość miasta przybliżają ekspozycje zamojskich muzeów.

Co warto zobaczyć

* RATUSZ
* RYNEK WIELKI
* KAMIENICA WILCZKOWSKA
* KAMIENICA "POD ANIOŁEM" * KAMIENICA "POD MAŁŻEŃSTWEM"
* KAMIENICA "POD MADONNĄ"
* KAMIENICA "POD ŚW. KAZIMIERZEM"
* KAMIENICA PIECHOWICZOWSKA
* KAMIENICA TELANOWSKA LUB ZAMOYSKICH
* KAMIENICA MORANDOWSKA II
* KAMIENICA ABREKOWSKA
* KAMIENICA SZCZEBRZESKA
* KAMIENICA TUROBIŃSKA
* KAMIENICA LINKOWSKA
* KAMIENICE PIERZEI PN.RYNKU WIELKIEGO
* DZWONNICA KATEDRY
* INFUŁATKA
* ARSENAŁ
* GMACH DAWNEJ AKADEMII ZAMOJSKIEJ
* BRAMA SZCZEBRZESKA
* STARA BRAMA LUBELSKA
* NOWA BRAMA LUBELSKA
* STARA BRAMA LWOWSKA
* NOWA BRAMA LWOWSKA
* CELA WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
* KOJEC
* PARK MIEJSKI
* KOŚCIÓŁ FANCISZKANÓW
* KOŚCIÓŁ p.w. Św. Mikołaja
* DOM CENTRALNY
* FURTA WODNA
* SEMINARIUM DUCHOWNE
* KAMIENICA TATUŁOWICZOWSKA
* KAMIENICA BIRKOWSKIEGO
* KAMIENICA MORANDOWSKA I
* ŻYDOWSKIE JATKI
* KOŚCIÓŁ p.w. ŚW.KATARZYNY
* KAMIENICA NR 1
* DAWNY DOM RABINA
* DOM MYKWY
* KATEDRA
* PAŁAC ZAMOYSKICH
* ROTUNDA - Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny
* RYNEK SOLNY
* RYNEK WODNY
* SYNAGOGA
* BASTION VII
* NADSZANIEC BASTIONU VI
* ZESPÓŁ KLASZTORNY KLARYSEK
* DAWNY KLASZTOR BONIFRATRÓW
* KAMIENICA KINASTA
* KAMIENICA BERNEGO
* GENERAŁÓWKA
* KAZAMATY BASTIONU I

Ołtaż Kościoła - Krasnobród - Domek wypoczynkowy Borki Wiktor Gałan, roztocze, wolne pokoje , noclegi, domki letniskowe,
Design by flankerds.com